"We're on a never ending mission!"

Space: the final frontier!

Special Services, onze diverse audits.


Quick Scan

Doel van de Quick scan is u inzicht te verschaffen in de huidige status van de infrastructuur van uw organisatie. Het onderzoek richt zich op externe verbindingen, servers, werkstations, netwerk en componenten. U ontvangt een rapport waarin een overzicht van de infrastructuur wordt gegeven, knelpunten in kaart zijn gebracht en aanbevelingen ter verbetering worden gedaan.


Network Health Check

Deze audit is een uitgebreide belasting test uitgevoerd op lokatie.

De internet belasting wordt onderzocht aan de hand van bandbreedte en protocol metingen.

Het LAN wordt een volledig onderzocht inzake de belasting van de actieve componenten gerelateerd aan de gebruikte computers, besturingssystemen, wireless systemen en software. Het test rapport vermeldt aanwezige “bottle necks” en bevat aanbevelingen voor optimalisatie


Security Survey

Dit onderzoek is een uitgebreide kwetsbaarheid test uitgevoerd op afstand en op lokatie. De publieke blootstelling wordt onderzocht aan de hand van een brede reeks van infiltratie en penetratie technieken. De risico’s gerelateerd aan de gebruikte computers, besturingssystemen, network componenten, wireless systemen en software worden onderzocht. Netwerk privileges en toegangsprocedures worden bekeken. Servers en werkstations worden gescand en getest op kwetsbaarheden van o.a:

open services en paswoorden. Het test rapport vermeldt risico’s, kwetsbaarheden, mogelijke aanval methoden en advies de te nemen maatregelen die leiden tot een veilige omgeving.


These are the daring missions and explorations of Rocket-IT.

It's never ending mission: to explore new hybrid technologies,

to seek out fearce techniques and endless possibilities,

to boldly go where no man has gone before!